Kurumumuzda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Belediyemiz Ltd. Şti.de İşçi Statüsüne Geçiş Sınavı Duyurusu

06.03.2018

SINAVIN ADI: Değirmenli Belediye Başkanlığında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Belediyemiz Personel L.Ş. de İşçi Statüsüne Geçiş Sınavı

SINAV USULÜ: Sınav; sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

Sözlü sınav saat 9.30’da Uygulamalı Sınav 11.30’de başlayacak olup adaylar sınav saatinden 15 dakika önce sınav salonunda hazır bulunmak zorundadırlar.

Adaylar sınava sıra numarasına göre ve kimlik belgesi ibraz edilmek suretiyle alınacaklardır.

SINAV TARİHİ: Tespit Komisyonunca başvurusu kabul edilen adaylar sözlü ve uygulamalı sınava, 13.03.2018 SALI günü alınacaklardır.

SINAV YERİ: Değirmenli Belediye Başkanlığı Muhasebe Odasında yapılacaktır.

SINAVIN İLANI VE İTİRAZ: Sınavda başarılı ve başarısız olanlar Belediyemiz internet adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak Değirmenli Belediye Başkanlığına itirazda bulunabilir. İtirazlar Sınav Kurulunca 4 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonuç ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilecektir. 06/03/2018

İlanen duyurulur.

Bilgi için:

Değirmenli Belediye Başkanlığı

Muhasebe Müdürlüğü

Mustafa KARAKAŞIK

Muhasebeci

 

 

(  TEL     :  (388) 242 2026

(  FAKS  :  (388) 242 2280

 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>